Cài đặt tổng quan


Trong mục giao diện. Bấm vào thiết lập theme, để cấu hình cho theme Revo Glasses

Để chỉnh sửa các mục khác nhau, bạn có thể click vào tên từng mục để mở phần cần sửa. Sau khi chỉnh sửa, bạn nhấn nút Lưu ở góc phải màn hình để hoàn tất.

1. Thiết lập tổng quan.

Dưới đây bạn có thể nhìn thấy một ảnh chụp màn hình  của khu vực thiết lập tổng quan.

Màu sắc

Kiểu chữ

Banner các trang


Trang chủ


1. Logo và Favicon


2. Hỗ trợ3. Megamenu


4. Thương hiệu


5. Sản phẩm hiển thị ở trang chủ 1


6. Sản phẩm hiển thị ở trang chủ 2


7. Sản phẩm hiển thị ở trang chủ 3


8. Cuối trang


9. Cuối trang